Přeskočit na hlavní obsah

Jak spolu souvisí energie, imunita a dlouhověkost?

Proces stárnutí probíhá na buněčné úrovni. Velký podíl na tom mají buňky a tkáně imunitního (obranného) systému - brzlík, mícha, slezina, lymfatické žlázy a hlavně zažívací trakt. Současná věda odhaduje teoretickou délku lidského života na přibližně 120 roků. Genetický potenciál je však o 30 let vyšší!

Důležité je správné rozdělení energie, kterou potřebuje naše tělo na výměnu mrtvých a opotřebovaných buněk (denně vyměníme 500 miliard buněk).

Při poruše DNA začínají činnost regenerační (ochranné) enzymy. Oddělí poškozené místo a vytvoří nový materiál.

Celý cyklus změn energií v organismu trvá 7 roků a v průběhu našeho života se mění 22krát. Naše buňky jsou schopné se za 7 roků úplně zregenerovat, jen k tomu potřebují srávné podmínky.


Početí - život - smrt

Vše začíná početím a první buňkou - půl od otce, půl od matky. Začne buněčné dělení.

Když se narodíme, máme 10 triliónů buněk.
Ve věku 25 let máme 100 triliónů buněk. Dospěli jsme a začínáme stárnout.
Ve věku 75 až 85 roků máme už jen 50 až 30 triliónů buněk. To znamená, že jsme na pokraji smrti.

Stárnutí můžeme rozdělit na Biologické, Psychické, Sociální

Genetický potenciál je na 150 roků! Prakticky nikdo neumírá v důsledku stáří, ale příčinou je degenerace, která by se dala zastavit komplexní regenerací. Rozhodující je náš vrozený genetický potenciál a životní styl. Životní styl můžeme ovlivnit, ale genetiku? Vlastně ano, můžeme dát tělu impuls regenerovat na buněčné úrovni, která mu je ze všech nejbližší a která dala základ životu na Zemi. Může za to malá, mikroskopická řasa s CGF, jejíž schopnosti jsou neuvěřitelné, avšak logické.


Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv