Přeskočit na hlavní obsah

Díky, že existují odpůrci očkování!

Našla jsem výstižný text, který vysvětluje, proč můžeme být rádi za odpůrce očkování. V současné době dobrovolných experimentálních vakcín je obzvlášť výživný.

MUDr. Vavrečka: 

„Zaplaťpánbůh pro výrobce vakcín a pro všechny zkorumpované doktory, úředníky a vědce, že tu vůbec nějací odpůrci očkování jsou. Teď se totiž budou velmi hodit i jim. Tu psí hlavu je potřeba někomu rychle a účinně nasadit. Pro mnohé to proto musel být expertní šok, když v roce 2014 vědecké studie na paviáních modelech prokázaly, že očkování proti černému kašli novými acelulárními vakcínami (například široce rozšířenou vakcínou InfanrixHexa) nedokáže zabránit přenosu černého kašle. Dogma kolektivní imunity proti černému kašli se ocitlo v troskách. O problému acelulárních vakcín, o kterém už ví opravdu celý vědecký svět, u nás není ani slovo. Proč by poté mělo pár procent odmítačů očkování zapříčinit doporučení k očkování všech těhotných matek, o tom není nikde ani ten pověstný povzdech. Ministerstvo zdravotnictví ČR se spíše chová jako reklamní agentura či advokát výrobců dysfunkčních vakcín. 

Očkovaný pavián sice sám po expozici patogenu klinicky neonemocní, ale úspěšně dál přenáší bakterii bordetella pertussis na neočkované paviány, kteří následně onemocní. Dokonce se při provádění studií zjistilo, že očkovaní paviáni přenášejí a šíří černý kašel po delší dobu než neočkovaní paviáni, kteří onemocněli. Selekčním mechanismem zakládá plošné očkování potřebu budoucího dalšího očkování téhož jedince jinými vakcínami proti stejnému onemocnění. V tomto ohledu je očkování opravdu úžasný byznys, který vyvolává sám svou potřebu a svým způsobem se ‚replikuje‘. Očkovací průmysl sám funguje vlastně jako virus. Za 10 až 25 let vymění antigenní strukturu svých vakcín na trhu, to mu zajistí další úspěšný ekonomický vývoj a jeho ‚evoluci‘.“
 

Mnozí rodiče již pochopili, že na tom, že Česká republika a Slovensko mají 9 a 10 povinně očkovaných nemocí, když celá západní Evropa se vleze do pěti maximálně do šesti nemocí, není něco zásadního v pořádku. Průměr počtu očkování je přitom někde mezi 2 až 4 a mnohé vyspělé členské státy EU nemají zavedeno jako povinné ani jedno jediné očkování. Jejich vědečtí a medicínští odborníci rozhodně nejsou „hloupější“ než ti naši. Vysvětlit to zásadně odlišnou epidemiologickou situací může jenom kamikadze, který o tom moc neví. (Respektive jde to velmi obtížně a zcela výjimečně tak u 2–3 nemocí, a to v EU opravdu jen mezi hodně vzdálenými zeměmi. Odůvodnit 0 a 9 očkování tímto způsobem je v rámci EU zhola nemožné. Stejně tak obhajovat nějaký zásadní a významný epidemiologický rozdíl mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.)Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv