Přeskočit na hlavní obsah

Nová studie: Vakcína Gardasil proti rakovině děložníhu čípku obsahuje toulen!

PMSF je nervové činidlo, které se používá k výrobě vakcín proti HPV, ale předpokládá se, že NEBUDE v konečném produktu. Nový výzkum však dokumentuje jeho přítomnost ve vakcínách Gardasil a Gardasil 9 HPV od společnosti Merck. Po přečtení tohoto článku nebudete chtít svou dospívající dceru proti papilomaviru očkovat, to mi věřte! Tuto vakcínu používá i ČR :-(

Originální text v angličtině včetně odkazů na konkrétní studie najdete ZDE.

Nová recenzovaná studie „Expandující koktejl škodlivých složek ve vakcínách proti lidskému papilomaviru“, autor Brawer, AE a Sullivan, DH, dokumentuje přítomnost nezveřejněných, vysoce toxických těkavých organických chemikálií zvaných AEBSF (aminoethylbenzensulfonylfluorid) a PMSF ( fenylmethylsulfonylfluorid) ve dvou vakcínách HPV od společnosti Merck - Gardasil a Gardasil 9. 

PMSF, také známý jako toluen, je inhibitor serinproteázy / acetylcholinesterázy, což znamená, že může působit jako nervové činidlo k deaktivaci funkcí centrálního nervového systému. Když PMSF blokuje enzym acetylcholinesterázu, výsledkem může být nekontrolovatelné spouštění motorických signálů, které se mohou projevit jako záchvaty nebo jiné biochemické nebo fyziologické poruchy. PMSF byl používán jako nervový prostředek v biologické válce

PMSF a AEBSF se používají k výrobě vakcín proti HPV, ale nepředpokládá se, že jsou ve finálním produktu, a proto nemusí být uvedeny jako přísady. Tato nová studie však dokumentuje, že tyto toxické organické chemikálie jsou v konečném produktu vakcíny a pravděpodobně iniciují nástup řady závažných nežádoucích účinků, které byly hlášeny po očkování HPV. Mezi tyto výsledky patří kardiovaskulární příhody, poruchy motorických neuronů, autoimunitní poruchy, kognitivní poruchy a poruchy nálady, neurologické poruchy, gastrointestinální poruchy, potraty, menstruační poruchy, záchvaty, bolesti hlavy, extrémní únava, kožní poruchy, poruchy spánku, paralýza, encefalitida - a dokonce náhlá smrt

Jelikož tyto toxické chemikálie nejsou veřejně zveřejňovány a nejsou uvedeny v příbalovém letáku, jak bylo zjištěno, že jsou používány ve výrobním procesu a že jsou ve skutečnosti v konečném produktu?

Poprvé to objevila matka Elizabeth O. Schneider, jejíž syn John utrpěl v dětství těžké nežádoucí reakce po očkování vakcínou proti hepatitidě B, Engerix B, v roce 1993. Schneiderová byla vedena s cílem zjistit, co se stalo s jejím synem . V roce 1995 Schneiderová použila zákon o svobodě informací k získání přepisu zasedání poradního výboru amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) z roku 1988, na kterém byla schválena vakcína proti hepatitidě B. Ačkoli mnoho informací v přepisu bylo redigováno, identita a použití PMSF nebyly - což přimělo paní Schneiderovou, aby se o chemikálii dozvěděla více. Po zdlouhavém procesu získala patentovou informaci pro Engerix B, geneticky upravenou, rekombinantní vakcínu. Patent (Wijnendaele, et. Al. Patentový dokument USA 4 857 317, 15. srpna 1989) naznačuje, že PMSF byl použit při extrakci a čištění proteinů z kvasinkové kultury, která je produkuje. 

V publikaci Centra pro léčiva a biologii z roku 1985 FDA jasně vyjádřila znepokojení nad používáním a odstraňováním PMSF a dalších chemikálií derivatizujících proteiny „což může vést k nežádoucí imunitní odpovědi u příjemců konečného produktu“. Když Schneiderová dále zkoumala známé nepříznivé účinky PMSF (toluen), zjistila, že všechna zranění, která její syn zažil, byla spojena s toxicitou PMSF. Zjistila také, že chemickou látku nemohou eliminovat lidé, kterým chybí určité enzymy metabolizující léky v dráze CYP450. Její syn byl takový člověk. Schneiderová však nemohla ve svém případě pokročit, protože neměla prostředky na analýzu lahviček Engerixu B ani dostupnost lékařských odborníků, kteří by vysvětlili mechanismus, kterým by se PMSF dostal do konečného produktu. 

Krátce před rokem 2006, kdy byla licencována další rekombinantní vakcína Gardasil s patentem podobným hepatitidě B. paní Schneiderová získala patentovou informaci (Jansen, et. Al. Patentový dokument USA 5 888 516, 30. března 1999) pro Gardasil a zjistila, že PMSF byl podobně použit ve výrobním procesu. Byla zděšena, když po očkování vakcínou Gardasil znovu viděla množství hlášených závažných nežádoucích účinků, které byly v souladu se známými vedlejšími účinky PMSF. 

Jednou z obětí vedlejších účinků vakcíny Gardasil byla dcera spisovatelky Christina Tarsell, která zemřela 18 dní po třetí injekci vakcíny Gardasil. Schneiderová chtěla sdílet své stovky stránek výzkumu, aby se pokusila pomoci obětem Gardasilu, a předala jim tyto informace. Důkazy byly přesvědčivé. Vláda připustila, že Christina Tarsell zemřela v důsledku očkování vakcínou Gardasil na základě poněkud odlišného kauzálního mechanismu. Přesto nadále sledovala kvalifikované výzkumníky, aby prozkoumali teorii PMSF. A konečně v roce 2018 byla Deborah Sullivan, registrovaná zdravotní sestra a výzkumná pracovnice, podobně přesvědčena, že teorie je vysoce věrohodná a pravděpodobně kauzálně související s nepříznivými výsledky hlášenými u vakcín proti HPV. 

Pokrok v teorii by však vyžadoval důkazy o tom, že PMSF a AEBSF jsou v konečném produktu, stejně jako vědecké vysvětlení, jak se tam dostaly. Deborah Sullivan energicky a neúnavně prozkoumala problém dále. Jako zdravotní sestra měla zkušenosti s pozorováním a léčbou mladých lidí se závažnými nepříznivými příznaky po očkování vakcínou Gardasil a mohla potvrdit, že osoby, které zkoumala, měly nedostatky v cestě CYP450. Sullivanová měla také online přístup k příslušným výzkumným publikacím. Mezi nimi našla dokumenty, jak jsou organická rozpouštědla jako PMSF snadno absorbována silikony. To ji přimělo kontaktovat Dr. Arthura E. Brawera, známého lékaře a výzkumného pracovníka se zkušenostmi s revmatologií a silikonovou toxicitou. 

Brawerův výzkum ukázal, že silikony „jsou ve vakcínách Gardasil skryté toxické přísady“. Sullivanová a Brawer prostřednictvím své spolupráce potvrdili přítomnost PMSF u vakcín Gardasil a Gardasil 9. Také našli vysvětlení, jak tato těkavá organická rozpouštědla skončila ve vakcínách HPV proti Gardasilu. Výsledky zjištění zveřejněných v tomto příspěvku otevírají nový základ pro další výzkum, který, jak doufáme, povede k odstranění nebezpečných vakcín proti HPV z trhu a také k léčbě a spravedlnosti pro oběti.Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv