Přeskočit na hlavní obsah

Lymeská borelióza je léčitelná, ale bez antibiotik

Lékaři vyvracejí omyly o lymeské borelióze, k nimž patří dlouhodobé nasazování antibiotik. To, že jste měli klíště, neznamená, že budete nemocní, upozorňují. A to ani v případě, že je klíště nakažené. 

Společnost infekčního lékařství považovala za vhodné reagovat na několik článků, které se objevily ve sdělovacích prostředcích a které měly upozornit na špatnou nebo nedostatečnou léčbu boreliózy v České republice. S tím odborníci nesouhlasí. „Naše poznatky o lymeské borelióze jsou velmi bohaté. Jde o dobře léčitelné, mnohdy spontánně odeznívající, avšak často mytizované onemocnění,“ říkají lékaři s tím, že je jejich úkolem, aby své pacienty přesvědčili o reálné situaci i o tom, že správně léčený a poučený pacient nemusí mít z této nemoci neodůvodněné obavy.

Odborníci se proto na tiskové konferenci pokusili vysvětlit podstatu lymeské boreliózy a některé mýty uvést na pravou míru. Zdůrazňují hlavní tři body:

Lymeská borelióza

  • Je léčitelné onemocnění
  • Přítomnost protilátek neznamená nemoc
  • Opakovaná antibiotická léčba nemá smysl

Lymeská borelióza je onemocnění vyvolané baktérií rodu Borrelia burgdorferi, která má několik druhů. Jde o zoonózu, to znamená, že se jedná o onemocnění, které primárně postihuje zvířata. Člověk je pouze náhodnou obětí infekce a nákaza se od něj již dále nepřenáší.

Jak se přenáší nákaza

Nákazu přenášejí pouze klíšťata. Dřívější představy, že nákazu přenáší i hmyz, nebyly potvrzeny. Klíšťata jsou v našich podmínkách velmi hojná. Jde o roztoče, kteří mají vývojový cyklus s několika stádii. Už mladé vývojové formy (larvy a nymfy) mohou infekci přenést, avšak přenos je relativně vzácný. Jejich velikost je pouze do jednoho milimetru, takže člověk ani často neví, že měl klíště přisáto. Doba přisátí klíštěte hraje u lymeské boreliózy důležitou roli. Klíště musí být přisáto alespoň dvacet čtyři hodin, aby mohlo dojít k přenosu infekce, tvrdí dokonce odborníci.

Máte klíště = jste nemocní? Ne

Onemocní každý člověk, u kterého bylo infikované klíště přisáto? Ne. Udává se, že k přenosu infekce na člověka dochází jen asi u pěti procent lidí. Zbytek zvládne obranyschopnost člověka sama. V ojedinělých případech byl popsán přenos na plod v době těhotenství. Nikdy se však nepotvrdilo, že by tato infekce vedla k poškození nenarozeného dítěte.

Nákaza se projeví s odstupem

Klinické formy mohou být poměrně pestré. Typický je obraz skvrny na kůži – migrující erytém. Pozor, objeví se až s několikadenním odstupem po přisátí klíštěte (může jít až o čtyři či pět týdnů). Další formy jako je postižení nervového systému, kloubů, dalších částí pohybového aparátu, jiné postižení kůže, vzácně postižení oka nebo srdce se mohou objevit v odstupu měsíců až let. Nicméně obávané chronické formy jsou velmi vzácné a po řádné léčbě by k nim nemělo vůbec dojít.

Stanovení diagnózy

Diagnóza se stanovuje podle klinického nálezu a laboratorních vyšetření, kdy jsou vyšetřovány protilátky proti boreliím. Pozitivita protilátkového testu však automaticky nemusí znamenat a často také neznamená nemoc. Její příčina může být i tzv. paměťová protilátková odpověď, což znamená, že se člověk s infekcí již dříve setkal a nevěděl o tom a imunitní systém nákazu bez rozvoje onemocnění zlikvidoval.

Přítomnost protilátek může být také projevem tzv. nespecifické reakce organizmu na jiné onemocnění, jehož příčiny mohou být různé. Nicméně je potřeba zdůraznit, že přítomnost protilátek není nemoc. Protilátky také po léčbě nemizí. Jsou naopak výrazem toho, že se tělo člověka setkalo s infekcí a vytvořilo si obranu. Vzhledem k charakteru imunitní reakce u této infekce přítomnost protilátek v krvi nechrání proti pozdější infekci. K případné nákaze tedy může dojít opakovaně. Rozhodně však není snahou lékařů protilátky z těla „vypudit“, což ani nelze.

Léčba: antibiotika lze nahradit

Lymeská borelióza je dobře léčitelná i přírodními alternativními postupy - zde jsem našla postup, který zafungoval. Opakované nebo dlouhodobé podávání antibiotik neprokázalo ve velkých klinických studiích žádný přínos u osob, které i po řádné léčbě měly potíže. Tyto potíže jsou někdy označovány jako postboreliový syndrom. Může se jednat o bolesti kloubů, hlavy, únavnost, pocit snížené výkonnosti a další potíže. Obtíže mohou být navozeny prodělanou (a již neaktivní) infekcí, jež vyvolala změny, které se postupně hojí, nebo psychogenními příčinami označovanými jako somatizace nebo psychosomatizace potíží a podobně. Rozhodně je dle lékařů nelze ovlivnit antibiotiky.

  • Přírodní pomocníci při řešení boreliózy

Sledování po borelióze

Osoby po prodělané lymeské borelióze zůstávají obvykle po určitou dobu pod dohledem lékařů. Sledování trvá obvykle dva roky.

Testování klíšťat

Některé laboratoře provádějí vyšetřování klíšťat na přítomnost borelií a virů vyvolávajících klíšťový zánět mozku. Avšak jen na základě zjištění, že je klíště nakažené, nelze dle lékařů usuzovat, že infekce byla přenesena na člověka. Tudíž to neznamená automaticky nutnost antibiotické léčby jako u prokázané lymeské boreliózy, varují. U klíšťového zánětu mozku se ani žádná preventivní opatření dělat nedají, tato virová infekce nemá specifický lék.Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv