Přeskočit na hlavní obsah

Očkování kojenců Hexavakcínou a MMR - ano nebo ne?

Myslíte si, že je normální dávat malému dítěti vakcínu, ve které je naráz šest nemocí? A to ještě s jedovatými přídatnými látkami! Není. Je to zločin proti lidskosti. Za mého mládí tyhle vymoženosti nebyly a problémy se nevyskytovaly.
Očkování je nepřirozený zásah do imunity malého dítěte.  Očkovací kalendář nutí rodiče očkovat hexu ve schématu 3+1, ale podle výrobce je stejně účinné schéma 2+1. Jediné vysvětlení je, že za tímto rozhodnutím jsou jiné zájmy než zájem na ochraně zdraví dětí, veřejného zdraví a zájem na efektivnosti vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Rodiče jsou nicméně oprávněni jednu dávku odmítnout a zajistit tak, aby dítě bylo očkováno v šetrnějším schématu. Pokud lékaři podepíšou na jednu chybějící dávku negativní reverz, tak se i lékař zbavuje odpovědnosti za to, že neočkoval dle oficiálního schématu.

Po 1. dávce vakcíny Infanrix hexa se tvoří, resp. netvoří protilátky a musí následovat 2. a 3. dávka. Proč?  Protože malý kojenec není přírodou nastaven na silnou imunitní odpověď. Potřebuje pasivní imunizaci mateřským mlékem, aby jeho vlastní imunita mohla být v klidu. Jakákoli aktivace imunitního systému v tomto věku narušuje vývoj mozku, to je dobře popsáno. Proto jsou dětské vakcíny tak silné, obsahují často stejné množství antigenů a adjuvantů jako vakcíny pro dospělé a proto se jich dává tolik. Dětský imunitní systém musí být tvrdě tlačen k produkci protilátek, jinak by je nevytvořil. Cena je ovšem vysoká, oslabení nespecifické protiinfekční imunity a narušení nervového vývoje.

Součástí hexavakcíny, kterou se očkují kojenci, je i žloutenka B. Proč má být 9. týdenní kojenec očkován proti hepatitidě B, vzhledem k tomu, jak se přenáší? Proč jsou kojenci očkováni proti hepatitidě B, když nemají prakticky žádnou šanci v tomto věku nemoc chytit? Proč?  To se zeptejte někoho, kdo byl zapojen do rozhodovacího procesu. Zavání to buď nekompetentností a nebo korupcí. Existovalo negativní stanovisko odborníků, existovala pentavakcína bez hepatitidy B, kterou bylo možné objednat. Toto rozhodnutí nemá logiku, mimo jiné i v kontextu finančních problémů zdravotnictví.

Je opravdu nutné očkovat všechny nemoci v očkovacím kalendáři?

Lidé by měli konečně pochopit, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje. Samozřejmě, že není nutné očkovat proti všemu. Kdybychom pro účely této diskuze připustili, že očkování skutečně zajistí nějakou ochranu a odhlédli od faktu, že nevyhnutelně oslabí proitinfekční imunitu, pak by mělo smysl očkovat malé kojence snad jen proti černému kašli. Proti ničemu jinému.

Je nutné tak brzy očkovat kojené děti?

Očkovat není nutné žádné děti. Kojené ještě méně, protože kojení je automatická ochrana. Mateřské mléko obsahuje protilátky a jiné molekuly imunitního systému, také buňky, zajišťuje správné osídlení střev. Ovšem předpoklad, že matka prostřednictvím mléka dítě chrání proti nemocem, vůči nimž je sama imunní, platí dnes omezeně. Rodí ženy, které již byly očkovány proti všem nemocem, proti kterým se očkuje. Tudíž své děti ani při kojení nemohou ochránit. Dnešní kojené děti mají pouze obecnou výhodu kojení. Ale i ta je důležitá.

V Japonsku posunuli očkování na dva roky, kdy je imunitní systém již vytvořen. Výrazně se tím snížily počty alergií, autismu a nežádoucích reakcí organismu. Hlavně jim ubylo neurologických problémů a snížila se kojenecká úmrtnost.  Je nehorázné, že se stále trvá na tom, že se musí očkovat co nejmenší kojenci, když se ve světě opakovaně ukazuje, že očkované děti víc umírají než neočkované a že snížení proočkovanosti DTP vakcínou VŽDY vedlo ke snížení kojenecké úmrtnosti. Ta se ovšem začala opět zvyšovat se zvýšením proočkovanosti. Jinými slovy, čím víc se očkuje, tím víc dětí umře.

Naštěstí rodiče rozhodují o tom, kdy svoje dítě naočkují, a nic jim nebrání, aby si zjistili dostupné informace a na základě nich se rozhodli očkování posunout na později.

Proč v současnosti není možné očkovat monovakcínami, když se rodič rozhodne očkovat jen proti některým onemocněním?

Protože se nevyrábějí. Z nemocí, proti kterým se děti očkují, existují samostatné vakcíny pouze proti tetanu, dětské obrně, hepatitidě, hemofilu. Nelze samostatně očkovat proti černému kašli nebo záškrtu, neexistují samostatné vakcíny. Samostatné vakcíny obsažené v MMR vakcíně ještě nedávno byly, možná jsou i registrované, ale jsou obtížně dostupné.







Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv