Přeskočit na hlavní obsah

Glyfosát poškozuje střevní bakterie včel

Glyfosát poškozuje střevní bakterie včel, které jsou pak mnohem náchylnější ke smrtelným infekcím. Glyfosát je totiž, mimo jiné, ANTIBIOTIKUM. Úplně stejně negativně je pravděpodobně ovlivňován lidský střevní mikrobiom nebo taky třeba půdní bakterie. Důsledky jsou nedozírné. 

Předchozí studie ukázaly, že pesticidy, jako jsou neonikotinoidy, škodí včelám, jejichž opylování je životně důležité pro přibližně tři čtvrtiny všech potravinářských plodin. Glyfosát, vyráběný společností Monsanto, je zaměřen na enzym, který se vyskytuje pouze v rostlinách a bakteriích.

Nová studie však ukazuje, že glyfosát poškozuje mikrobiotu, kterou včely medonosné potřebují k růstu a k boji proti patogenům. Zjištění ukazují, že glyfosát, nejpoužívanější zemědělská chemická látka vůbec, může spolu se ztrátou životního prostředí přispívat k celosvětovému úbytku včel.

"Prokázali jsme, že počet dominantních druhů střevní mikroflóry je u včel vystavených glyfosátu v koncentracích, které jsou v životním prostředí zdokumentovány, nižší," uvedl Erick Motta a jeho kolegové z Texaské univerzity v Austinu ve své nové práci. Zjistili, že mladé včely dělnice vystavené působení glyfosátu častěji umíraly, když byly později vystaveny působení běžné bakterie.

Jiný výzkum, pocházející z Číny a publikovaný v červenci, ukázal, že larvy včel medonosných rostou pomaleji a častěji hynou, pokud jsou vystaveny glyfosátu. Dřívější studie z roku 2015 ukázala, že vystavení dospělých včel herbicidu v množství, které se vyskytuje na polích, "narušuje kognitivní schopnosti potřebné pro úspěšný návrat do úlu".

"Největší dopad glyfosátu na včely má ničení divokých květin, na kterých jsou závislé," uvedl Matt Sharlow z ochranářské skupiny Buglife. "Dosavadní důkazy naznačují, že přímá toxicita pro včely je poměrně nízká, nicméně nová studie jasně ukazuje, že používání pesticidů může mít významné nezamýšlené důsledky."

Profesor Dave Goulson z univerzity v Sussexu řekl: "V souvislosti s touto studií se objevily další informace: "Nyní se zdá, že na seznam problémů, kterým včely čelí, musíme přidat i glyfosát. Tato studie je také dalším důkazem toho, že aplikace velkého množství pesticidů v krajině má negativní důsledky, které je často těžké předvídat."

Oliver Jones, chemik z univerzity RMIT v australském Melbourne, však uvedl: ,,V současné době se na trhu objevuje mnoho pesticidů: "Podle mého názoru byly použité dávky glyfosátu poměrně vysoké. Práce pouze ukazuje, že glyfosát může potenciálně narušovat bakterie ve včelím střevě, nikoliv že tak skutečně činí v životním prostředí."

Mluvčí společnosti Monsanto uvedl: "Tvrzení, že glyfosát má negativní vliv na včely medonosné, jednoduše nejsou pravdivá. Žádná rozsáhlá studie nezjistila žádnou souvislost mezi glyfosátem a úbytkem populace včel medonosných. Více než 40 let spolehlivých a nezávislých vědeckých důkazů ukazuje, že nepředstavuje žádné nepřiměřené riziko pro lidi, zvířata a životní prostředí obecně."

Nový výzkum zveřejněný v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zjistil, že některé z klíčových prospěšných bakterií ve včelích útrobách mají enzym, na který je glyfosát zaměřen. Zjistilo se také, že schopnost nově vylíhlých včelích dělnic vytvořit si normální střevní biom je vystavením glyfosátu omezena.

Poškození střevních bakterií působením glyfosátu bylo prokázáno také v pilotní studii na potkanech. "Střevní bakterie hrají zásadní roli při udržování dobrého zdraví u tak rozmanitých organismů, jako jsou včely a lidé," řekl Goulson. "Zjištění, že tyto bakterie jsou citlivé na nejpoužívanější pesticid na světě, je proto znepokojivé."

Je známo, že lidé hojně konzumují rezidua glyfosátu v potravinách - například v dětských snídaňových cereáliích, ale dopad na zdraví je sporný. V srpnu americký soud nařídil společnosti Monsanto zaplatit odškodné ve výši 289 milionů dolarů poté, co porota rozhodla, že tento přípravek na hubení plevele způsobil smrtelně nemocnému muži rakovinu. Společnost podala 19. září dokumenty k zamítnutí žaloby.

Přípravek na hubení plevele prodávaný pod názvem Roundup získal v roce 2017 v EU zkrácený pětiletý pronájem. V roce 2015 agentura Světové zdravotnické organizace pro výzkum rakoviny IARC prohlásila glyfosát za "pravděpodobně karcinogenní pro člověka", ačkoli několik mezinárodních agentur následně dospělo k opačným závěrům. Společnost Monsanto trvá na tom, že glyfosát je bezpečný.


Nebezpečné potraviny a doplňky

Nežádoucí účinky léčiv